BANIPHAR TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Ngày 09/06/2018, tại trụ sở chính (21 Nguyễn Văn Cừ – Tp.Bắc Ninh), Công ty cổ phần Dược phẩm Bắc Ninh – Baniphar đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018.

Thành phần tham dự Đại hội bao gồm tất cả cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

Đại hội đã thông qua báo cáo  kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 với những con số ấn tượng như:  Doanh thu bán hàng đạt 486.436.061 tỉ đồng, đạt 112% so với năm 2016; Lợi nhuận trước thuế đạt 6.017.721 tỉ đồng, đạt 81% so với năm 2016. Kết quả doanh thu tăng 12%  so với năm 2017 nhưng tổng lợi nhuận vẫn giảm vì sự cạnh tranh trong kinh doanh ngày càng cao, tỉ xuất lợi nhuận ngày càng thấp, các chi phí quản lí tăng, chi phí điện nước, lương, bảo hiểm … ngày càng tăng. Đặc biệt trong năm 2017,  Công ty đang chỉ đạo tập trung việc đào tạo nhân lực và cải tổ xây dựng hệ thống nền tảng công nghệ kĩ thuật cho sản xuất kinh doanh cho nên các chi phí đều gia tăng lớn hơn so với các năm trước.

Bên cạnh đó Công ty luôn thực hiện nộp đầy đủ ngân sách cho nhà nước, bảo hiểm cho người lao động và đóng góp các nghĩa vụ với địa phương . Tổng nộp ngân sách giảm hơn năm trước chủ yếu do giảm thuế xuất nhập khẩu.

Mặc dù một số chỉ tiêu không đạt so với kế hoạch đặt ra, nhưng những kết quả đã đạt được trong năm 2017 đã phản ánh được sự nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ CNV người lao động của công ty, trong giai đoạn hết sức khó khăn nhưng vẫn cơ bản duy trì được sự ổn định trong sản xuất  kinh doanh, từng bước xây dựng, được các yếu tố nền tảng để tạo đà cho sự phát triển bền vững lâu dài.

Song song với các kết quả kinh tế mà công ty đã đạt được, trong năm 2017, Công ty đã tiến hành đầu tư xây dựng cơ sơ vật chất để đảm bảo đủ điều kiện nhập khẩu trực tiếp dược liệu, đã được cấp giấy phép nhập khẩu dược liệu và đã thực hiện nhập khẩu được 03 lô dược liệu phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh. Đây là lĩnh vực hoạt động rất quan trọng, tạo được lợi thế trong việc đấu thầu các vị thuốc y học cổ truyền. Hiện nay, rất ít doanh nghiệp có đầy đủ các điều kiện từ sản xuất – nhập khẩu – kiểm nghiệm …để tham gia đấu thầu dược liệu.

Năm 2017,  Công ty đã bước đầu triển khai được hệ thống phân ETC ở hầu hết các bệnh viện lớn tại thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 2017, Công ty đã chuẩn hóa, ổn định được rất nhiều qui trình sản xuất thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe để sản xuất gia công cho các đối tác lớn.

Năm 2017, Công ty đã triển khai tái cơ cấu lại tổ chức của một số chi nhánh hoạt động kém hiệu quả như: Giải thể chi nhánh Bắc Giang; Sát nhập chi nhánh Từ Sơn – Tiên Du, sát nhập chi nhánh Thuận Thành – Gia Bình giao cho một cán bộ quản lí, sát nhập chi nhánh thành phố Bắc Ninh trực thuộc phòng Liên doanh & phát triển thị trường nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các chi nhánh và tinh giảm bộ máy quản lí.

Năm 2017, Công ty đã triển khai được rất nhiều lớp đào tạo để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo vững chắc cho sự phát triển lâu dài, Công ty luôn khuyến khích phát huy các hoạt động sáng tạo, các tổ chức chính trị trong Công ty được duy trì và tổ chức hoạt động có hiệu quả.

 Có thể nói năm 2017, Công ty đã gặp rất nhiều khó khăn và thách thức ảnh hưởng lớn đến quá trình sản xuất kinh doanh cũng như tốc độ phát triển của Công ty. Mặc dù còn nhiều tồn tại, hạn chế nhưng với sự đoàn kết thống nhất từ tập thể lãnh đạo CBCNV, sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của trên 600 lao động trong công ty, tập thể Baniphar đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận như đã nêu trên. Kết quả đó đã góp phần vào sự phát triển ổn định của Công ty, đóng góp đầy đủ nghĩa vụ thu nộp ngân sách cho nhà nước, giải quyết được nhiều công ăn việc làm, cải thiện đời sống cho CBCNV,  ngày càng nâng cao vị thế  thương hiệu của Công ty.

Đại hội cũng nhất trí cao và thông qua kế hoạch năm 2018 và một số công việc thực hiện trong những năm tiếp theo như sau:

1. Doanh thu:                                         538.000.000.000 đ
2. Lợi nhuận trước thuế:                           10.200.000.000 đ
3. Nộp ngân sách:                                    10.000.000.000 đ
4. Cổ tức/năm (tối thiểu):                                   12%
5.Thu nhập bình quân/người/tháng:           7.000.000 đ

– Đảm bảo thực hiện đạt và vượt kế hoạch doanh thu bán hàng và giá trị hàng sản xuất. Đây là khâu đột phá, quan trọng, quyết định sự ổn định và phát triển bền vững của Công ty.

– Duy trì thường xuyên hệ thống quản lí chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015, 5 nguyên tắc thực hành tốt của Bộ y tế: GMP, GLP, GSP, GDP,GPP.

– Trong năm 2018 vận hành tốt nhà máy sản xuất Dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-WHO nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng sản phẩm.

– Đẩy mạnh hoạt động nhập khẩu trực tiếp, xúc tiến việc xây dựng tiêu chuẩn hàng hóa cho xuất khẩu và tiến hành tìm kiếm đối tác để xuất khẩu  trực tiếp các sản phẩm do Công ty kinh doanh sản xuất trong những năm tiếp theo.

– Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với nhà nước, các chế độ đối với người lao động theo quy định.

Cũng tại đại hội, các câu hỏi chất vấn của cổ đông về kế hoạch kinh doanh năm 2018 và một số vấn đề liên quan đã được ông Nguyễn Quang Bang – Chủ tọa trả lời và giải đáp mọi thắc mắc một cách thỏa đáng.

Trong thời gian tới, Baniphar sẽ tiếp tục tập trung vào các mảng kinh doanh trong tâm: Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ và phân khúc bán lẻ; Chú trọng phát triển nguồn nhân lực, đồng thời, tập trung xây dựng năng lực phát triển sản phẩm vượt trội và đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất, dựa trên nền tảng công nghệ tiên tiến hiện có và nâng cao năng lực quản trị rủi ro.